Lĩnh vực

Allimi là gì?

  • Là dịch vụ online của Thành phố Đà Nẵng giúp tất cả người dân tiếp cận với các thông tin mà mình mong muốn.
  • Bằng cách giảm bớt giới hạn về thông tin như: tổng quan về công trình, quy mô và hồ sơ phê duyệt... Qua đó giảm bớt những băn khoăn, thắc mắc của người dân về hiện trạng xây dựng của công trình tại vị trí gần người dân sinh sống.

Hệ thống công khai thông tin dự án xây dựng công-Tp Đà Nẵng