Lĩnh vực

Hiện trạng dự án công trình

Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng

- Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Theo hình thức hợp tác công tư (PPP)

- Đơn vị điều hành : BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Tổ chức tư vấn :

- Địa điểm : Dự kiến tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang và phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

- Vốn đầu tư :

- Diện tích xây dựng :

- Mục tiêu :

Chi tiết

CÔNG TRÌNH XỬ LÝ THOÁT NƯỚC TẠI KHU VỰC DỰ ÁN KHU CÔNG VIÊN VĂN HÓA VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ PHÍA ĐÔNG NAM ĐÀI TƯỞNG NIỆM

- CÔNG TRÌNH XỬ LÝ THOÁT NƯỚC TẠI KHU VỰC DỰ ÁN KHU CÔNG VIÊN VĂN HÓA VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ PHÍA ĐÔNG NAM ĐÀI TƯỞNG NIỆM

- Chủ đầu tư : UBND thành phố Đà Nẵng

- Đơn vị điều hành : Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông

- Tổ chức tư vấn : Viện Quy hoạch xây Đà Nẵng

- Địa điểm : Quận Hải Châu

- Vốn đầu tư :

- Diện tích xây dựng : 28.155m2 m²

- Mục tiêu : Nhằm giải quyết ngập úng trong mùa mưa cho khu vực thượng lưu cống Mê Linh và khu vực Hòa Cường với diện tích lưu vực khoảng 277 ha, đồng thời giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực.

Chi tiết

CÔNG TRÌNH HTKT KHU SỐ 2 VÀ SỐ 7 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ MỚI TÂY BẮC (PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ CHO DỰ ÁN NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC NGÃ BA HUẾ)

- CÔNG TRÌNH HTKT KHU SỐ 2 VÀ SỐ 7 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ MỚI TÂY BẮC (PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ CHO DỰ ÁN NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC NGÃ BA HUẾ)

- Chủ đầu tư : UBND thành phố Đà nẵng

- Đơn vị điều hành : Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông

- Tổ chức tư vấn : Viện quy hoạch xây dựng Đà Nẵng.

- Địa điểm : Quận Liên Chiểu

- Vốn đầu tư :

- Diện tích xây dựng :

- Mục tiêu : Việc đầu tư HTKT Khu số 2 và số 7 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc nhằm tạo quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa dự án Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế. Hình thành khu dân cư mới đồng bộ và khớp nối hạ tầng kỹ thuật với tuyến đường Trục I - Tây Bắc nói riêng và Trung tâm đô thị mới nói chung, góp phần phát triển khu vực phía Tây Bắc thành phố.

Chi tiết

CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP, CẢI TẠO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÚ LỘC (GIAI ĐOẠN 1)

- CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP, CẢI TẠO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÚ LỘC (GIAI ĐOẠN 1)

- Chủ đầu tư : UBND thành phố Đà Nẵng

- Đơn vị điều hành : Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông

- Tổ chức tư vấn : Công ty CP kỹ thuật SEEN

- Địa điểm : Quận Liên Chiểu

- Vốn đầu tư :

- Diện tích xây dựng : 61.055 m2 m²

- Mục tiêu : Đầu tư nâng cấp trạm xử lý nước thải Phú Lộc nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xã vào môi trường để đảm bảo sức khỏe, môi trường sống cho người dân và cảnh quan tại khu vực.

Chi tiết

CÔNG TRÌNH HTKT KHU TĐC THÔN LỆ SƠN 1 (phục vụ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi)

- CÔNG TRÌNH HTKT KHU TĐC THÔN LỆ SƠN 1 (phục vụ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi)

- Chủ đầu tư : Nguồn vốn đối ứng của Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Theo thông báo số 242/TB- VPCP ngày 24/6/2014 của Văn phòng Chính phủ) và nguồn khai thác quỹ đất tại khu vực dự án.

- Đơn vị điều hành : Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông

- Tổ chức tư vấn : Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng

- Địa điểm : Huyện Hòa Vang

- Vốn đầu tư :

- Diện tích xây dựng : 90.800 m2 m²

- Mục tiêu : Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang được triển khai đi qua địa bàn huyện Hoà Vang thành phố Đà Nẵng, kèm theo đó là nhu cầu bố trí tái định cư cho các hộ giải toả của dự án. Để ổn định cuộc sống người dân trong diện giải toả và phát triển kinh tế, xã hội khu vực cần hình thành các khu dân cư với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với các đồ án quy hoạch xung quanh, sắp xếp tổ chức lại không gian cảnh quan cho toàn bộ khu vực nên cần phải đầu tư xây dựng khu tái định cư

Chi tiết

CÔNG TRÌNH HTKT KHU TĐC HÒA NHƠN (Phục vụ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi)

- CÔNG TRÌNH HTKT KHU TĐC HÒA NHƠN (Phục vụ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi)

- Chủ đầu tư : Nguồn vốn đối ứng của Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Theo thông báo số 242/TB- VPCP ngày 24/6/2014 của Văn phòng Chính phủ) và nguồn khai thác quỹ đất tại khu vực dự án

- Đơn vị điều hành : Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông

- Tổ chức tư vấn : Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng

- Địa điểm : Huyện Hòa vang

- Vốn đầu tư :

- Diện tích xây dựng : 139.000m2 m²

- Mục tiêu : Phần lớn diện tích của dự án là đất ruộng. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ nhu cầu TĐC cho các hộ dân bị giải tỏa dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và khai thác quỹ đất.

Chi tiết

CÔNG TRÌNH HTKT KHU TÁI ĐỊNH CƯ DỌC HAI BÊN TUYẾN ĐƯỜNG HÒA THỌ - HÒA NHƠN (Phục vụ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi)

- CÔNG TRÌNH HTKT KHU TÁI ĐỊNH CƯ DỌC HAI BÊN TUYẾN ĐƯỜNG HÒA THỌ - HÒA NHƠN (Phục vụ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi)

- Chủ đầu tư : Nguồn vốn đối ứng của Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Theo thông báo số 242/TB- VPCP ngày 24/6/2014 của Văn phòng Chính phủ) và nguồn khai thác quỹ đất tại khu vực dự án.

- Đơn vị điều hành : Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông

- Tổ chức tư vấn : Công ty CP TVTK XD giao thông công chính Đà Nẵng

- Địa điểm : Huyện Hòa Vang

- Vốn đầu tư :

- Diện tích xây dựng : 102.610 m2 m²

- Mục tiêu : Đầu tư dự án nhằm phục vụ tái định cư cho các hộ giải tỏa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Chi tiết

CÔNG TRÌNH HTKT KHU TĐC TRUNG TÂM XÃ HÒA BẮC (Phục vụ giải tỏa đường Hồ Chí Minh)

- CÔNG TRÌNH HTKT KHU TĐC TRUNG TÂM XÃ HÒA BẮC (Phục vụ giải tỏa đường Hồ Chí Minh)

- Chủ đầu tư : Nguồn vốn đền bù giải tỏa của dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn – Túy Loan)

- Đơn vị điều hành : Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông

- Tổ chức tư vấn : Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Nam.

- Địa điểm : Huyện Hòa Vang

- Vốn đầu tư :

- Diện tích xây dựng : 95.500 m²

- Mục tiêu : Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Trung tâm xã Hòa Bắc nhằm bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa do vướng mặt bằng thi công đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan.

Chi tiết

CÔNG TRÌNH KHU TĐC TÀ LANG - GIÀN BÍ (Phục vụ giải tỏa đường Hồ Chí Minh)

- CÔNG TRÌNH KHU TĐC TÀ LANG - GIÀN BÍ (Phục vụ giải tỏa đường Hồ Chí Minh)

- Chủ đầu tư : Nguồn vốn đền bù giải tỏa của dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn – Túy Loan).

- Đơn vị điều hành : Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông

- Tổ chức tư vấn : Viện Quy hoạch xây dựng

- Địa điểm : Huyện Hòa Vang

- Vốn đầu tư :

- Diện tích xây dựng : 45.200 m²

- Mục tiêu : Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Tà Lang - Giàn Bí.nhằm bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa do vướng mặt bằng thi công đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan.

Chi tiết

KHU NGHĨA TRANG TẠI THÔN AN CHÂU, XÃ HÒA PHÚ

- KHU NGHĨA TRANG TẠI THÔN AN CHÂU, XÃ HÒA PHÚ

- Chủ đầu tư : PK1: XL&CPK: 33,1 tỷ, ĐBGT: 2,9 tỷ; PK2: XL&CPK: 16,43 tỷ, ĐB: 1,8 tỷ

- Đơn vị điều hành : Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đà nẵng

- Tổ chức tư vấn :

- Địa điểm : Xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang

- Vốn đầu tư :

- Diện tích xây dựng : 472.799 m²

- Mục tiêu : Phục vụ nhu cầu mai táng di dời mồ mả trong khu vực

Chi tiết